Re: реставрация самоваров (кость)


[ Смотреть отклики по этой теме ] [ Добавить свой отклик по этой теме ] [ Форум ]

Добавлено Leonard (66.14.110.238) on Января 12, 2005 at 03:46:10:

В ответ на: Re: реставрация самоваров (кость) Добавлено Яхин Х.А. on Января 11, 2005 at 23:50:07:

ya neskolko raz zakazyval kostyannuyu furnituru u www.mammothitems.com. Eto stoit ne deshevno, no rabota kachestvennaya; ispolzuyut mamontovuyu kost'. Peresylka budet is USA.


Смотреть отклики по этой теме:Добавить свой отклик по этой теме

Имя:
E-Mail:

Тема:

Комментарий:


[ Смотреть отклики по этой теме ] [ Добавить свой отклик по этой теме ] [ Форум ]